Studiebegeleiding & Coaching

Werkwijze

Werkwijze

Onze werkwijze onderscheidt zich van anderen door de coachende rol die wij als bijles docent aannemen. Onze lessen verlopen in verschillende fases:

1. Kennismaking
In deze fase vindt de kennismaking plaats tussen de leerling en de docent. Door middel van een gesprek wordt een sterkte-zwakte analyse opgesteld. Er wordt tevens geïnventariseerd wat er in het verleden aan begeleiding gedaan is. Tot slot worden er gezamenlijk doelen geformuleerd. Lesdoelen, maar ook doelen met betrekking tot wat de leerling in de toekomst wil bereiken.

2. Stappenplan
In deze fase wordt gezamenlijk een stappenplan gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de capaciteiten van de leerling. Wij stimuleren de leerlingen om zelf mee te denken. Immers, autonomie en eigen verantwoordelijkheid vergroten de motivatie.

3. Leerproces
In deze fase wordt de leerling begeleid in zijn/haar persoonlijke leerproces. Wij gaan uit van zelfontdekkend leren door het stellen van vragen die tot verdere inzichten leiden. Wij begeleiden de leerlingen in het leren leren. Bovendien werken wij aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Wij besteden onder andere aandacht aan: het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het schrijven van verslagen, het bepalen van de juiste strategie, nauwkeurig en begrijpend lezen, samenvatten en agendagebruik. Ook citotraining en examentraining komen aan bod.

4. Evalueren
In deze fase worden de vooraf geformuleerde doelen uitgebreid geëvalueerd. De leerling blikt terug op wat hij/zij geleerd heeft en welke aspecten moeilijk en gemakkelijk waren.

5. Monitoren
In deze fase wordt de persoonlijke groei bijgehouden. De leerling krijgt inzicht in zijn/haar eigen leerproces, wat de zelfkennis vergroot. Tevens vindt een terugkoppeling naar de ouders plaats, waarin de leervorderingen worden besproken.

Werkwijze